Tổng hợp các mã hàng thông dụng của PATLITE

Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, không còi, sáng liên tục, chân đế trực tiếp, 24VDC LE-302W
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, không còi, sáng liên tục, chân đế trực tiếp, 220VAC LE-320W
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, không còi, sáng liên tục, có thanh đế,  24VDC LE-302P
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, không còi, sáng liên tục, có thanh đế, 220VAC LE-320P
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, có còi, sáng nhấp nháy, chân đế trực tiếp, 24VDC LE-302FBW
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, có còi, sáng nhấp nháy, chân đế trực tiếp, 220VAC LE-320FBW
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, có còi, sáng nhấp nháy, có thanh đế, 24VDC LE-302FBP
Đèn tháp Đèn tháp phi 50mm, có còi, sáng nhấp nháy, có thanh đế, 220VAC LE-320FBP
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, không còi, sáng liên tục, chân đế trực tiếp, 24VDC LME-302W
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, không còi, sáng liên tục, chân đế trực tiếp, 220VAC LME-320W
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, không còi, sáng liên tục, có thanh đế, 24VDC LME-302L
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, không còi, sáng liên tục, có thanh đế, 220VAC LME-320L
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, có còi, sáng nhấp nháy, chân đế trực tiếp, 24VDC LME-302FBW
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, có còi, sáng nhấp nháy, chân đế trực tiếp, 220VAC LME-320FBW
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, có còi, sáng nhấp nháy, có thanh đế, 24VDC LME-302FBL
Đèn tháp Đèn tháp phi 60mm, có còi, sáng nhấp nháy, có thanh đế, 220VAC LME-320FBL
Đèn xoay Đèn xoay phi 82mm, không còi, đế trực tiếp, 24VDC RU-24
Đèn xoay Đèn xoay phi 82mm, không còi, đế trực tiếp, 220VAC RU-220
Đèn xoay Đèn xoay phi 82mm, không còi, có thanh đế, 24VDC RUP-24
Đèn xoay Đèn xoay phi 82mm, không còi, có thanh đế, 220VAC RUP-220
Đèn xoay Đèn xoay phi 100mm, không còi, đế trực tiếp, 24VDC RH-24A
Đèn xoay Đèn xoay phi 100mm, không còi, đế trực tiếp, 220VAC RH-220A
Đèn xoay Đèn xoay phi 100mm, có còi, đế trực tiếp, 24VDC RHB-24A
Đèn xoay Đèn xoay phi 100mm, có còi, đế trực tiếp, 220VAC RHB-220A
Loa báo Loa báo 15 âm mặc định, 24VDC BSV-24
Loa báo Loa báo 15 âm có hỗ trợ thẻ nhớ, 24VDC BSV-24M
Đèn tích hợp loa Đèn 1 tầng tích hợp loa 32 điệu nhạc mặc định, 24VDC LKEH-102FE
Đèn tích hợp loa Đèn 1 tầng tích hợp loa 32 điệu nhạc mặc định, 220VAC LKEH-120FE
Đèn tích hợp loa Đèn 1 tầng tích hợp loa 32 điệu nhạc – hỗ trợ thẻ nhớ, 24VDC LKEH-102FV
Đèn tích hợp loa Đèn 1 tầng tích hợp loa 32 điệu nhạc – hỗ trợ thẻ nhớ, 220VAC LKEH-120FV
Đèn tích hợp loa Đèn xoay tích hợp loa 32 điệu nhạc, 24VDC RT-24E-R

Thông tin chi tiết liên hệ:
+ Mr. HungPhan – Công ty TNHH DACO
+ Tel.0936.135.466 / 0904. 270.880
+ Email: hungphan@dacovn.com
Quay về trang chủ: https://dentinhieu.com/

Scroll To Top